Prihvaćajući suvremene prakse ZZO HNŽ/K će provesti projekt „Smeđa Vrećica“

Prihvaćajući suvremene prakse ZZO HNŽ/K će provesti projekt „Smeđa Vrećica“

20.07.2021. 07:23h

Prihvaćajući suvremene prakse u promociji zdravlja, te prevenciji i smanjivanju grešaka u propisivanju terapije lijekovima Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K će tijekom 2021. godine provesti projekt Smeđa Vrećica (Brown Bag medication interview).
Naime, prema podacima iz 1991.godine 6,5 % populacije u Bosni i Hercegovini imalo je 65 ili više godina starosti, a taj broj je, do 2013.godine, narastao na 14,2 %. Projekcije Svjetske zdravstvene organizacije (WHO ) govore kako će do 2050. godine, zajedno sa svim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim konsekvencama, više od  40 % stanovnika BiH imati 60 ili više godina.
Starija populacija sklonija je obolijevanju od kroničnih bolesti, a nerijetko i od više različitih bolesti istovremeno, što vodi prema istovremenoj uporabi većeg broja lijekova (polimedikaciji). Problem nastaje ako polimedikacija preraste u nesvrsishodno i neracionalno propisivanje lijekova koje uključuje nuspojave i interakcije lijekova (polipragmaziju).
Pacijenti stariji od 50 godina troše preko 80 % sredstava kojima se financira Pozitivna lista lijekova u HNŽ/K, od čega 10 % pacijenata preuzima 5 ili više lijekova preko Pozitivne liste lijekova.
Temeljem prethodno navedenih pokazatelja i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K odlučio je, kroz projekt „Smeđa vrećica“,  potaknuti pacijente da donesu sve svoje lijekove, vitamine i suplemente, dermatološke preparate, biljne i alternativne lijekove na analizu kod obiteljskog liječnika, uključujući i lijekove koje samoinicijativno pribavljaju.
„Smeđa vrećica“ je pregledna metoda praćenja potrošnje lijekova koja je razvijena  u SAD-u, a koristi se diljem svijeta kao učinkovito sredstvo za postizanje maksimalne dobiti iz terapije propisane pojedinom pacijentu, te smanjenju nuspojava i neželjenih interakcija lijekova uz mogućnost odvajanja lijekova s isteklim rokom valjanosti. 
Cilj ove metode je odrediti koje lijekove pacijent koristi kao i način uzimanja terapije, čime se smanjuju medicinske pogreške i nesporazumi koji bi inače ostali neprimijećeni.
Liječnik kroz razgovor s pacijentom prolazi kroz sadržaj „Smeđe Vrećice“ i:
•    Pregledava sve lijekove koje pacijent uzima
•    Razgovorom utvrđuje uzimaju li pacijent lijekove na ispravan način
•    Utvrđuje postoji li mogućnost smanjivanja broja lijekova koji se koriste
•    Utječe na razinu znanja pacijenta o načinima, svrsi i ispravnom korištenju lijekova
Putem metode „Smeđa Vrećica“ revidira se kompletna terapija koju pacijent uzima, identificiraju se i smanjiti nuspojave i neželjene interakcije lijekova, unaprjeđuje odnos liječnik – pacijent, reduciraju ukupni troškovi liječenja, a u konačnici dolazi se do maksimalne dobrobiti iz terapije propisane pojedinom pacijentu. 
Obzirom da obiteljski liječnik ima centralnu ulogu u prevenciji nepotrebne polifarmacije i polipragmazije i najbolje poznaje zdravstveno stanje svojih pacijenata, upravo obiteljski liječnik je provoditelj metode „Smeđa Vrećica“. Korištenjem ove metode poboljšat će se znanje pacijenta o načinima, svrsi i ispravnom korištenju lijekova iz kućne ljekarne. Pored navedenog pacijent će imati ažuriran spisak lijekova koje uzima. Ažurirani spisak lijekova koje uzima pacijent treba nositi sa sobom prilikom posjeta svom obiteljskom liječniku, ali i svim drugim specijalistima uključujući i centre za urgentnu medicinu.
Kao pomoć pri analizi terapije koju pojedini pacijent uzima ZZO HNŽ/K je u suradnji s kliničkim farmakologom otvorio on-line „Farmakološko savjetovalište“. Putem ovoga kanala liječnici mogu postavljati pitanja i eventualne nedoumice vezane za različite kombinacije lijekova. Na sve upite obiteljskih liječnika stručne odgovore u vrlo kratkom roku daje klinički farmakolog.
Metoda medicinskog intervjua „Smeđa vrećica“ se u potpunosti uklapa u nastojanja Svjetske zdravstvene organizacije - WHO za smanjenjem medicinskih pogrešaka u liječenju, zbog čega je, od 2019. godine, 17.rujan proglašen za „Svjetski dan sigurnosti pacijenata“.
 

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.