Prijavite svaku sumnju na nuspojavu lijeka

Prijavite svaku sumnju na nuspojavu lijeka

05.11.2020. 15:18h

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine koja predstavlja i Nacionalni centar farmakovigilancu Bosne i Hercegovine se pridružuje udruženoj kampanji Uppsala Monitoring Centre, the Heads of Medicines Agencies, the International Coalition of Medicines Regulatory Authorities zajedno sa nacionalnim centrima za farmakovigilancu širom svijeta kako bi pokrenuli kampanju koja podiže svijest o neželjenim reakcijama na lijekove.
Cilj je ukazati na važnost prijavljivanja svake sumnje na nuspojavu, čime pacijenti i zdravstveni radnici pridonose sigurnijoj primjeni lijekova za sve.
Kampanja se provodi u tjednu svjesnosti o važnosti prijava sumnji na nuspojave 2. do 8. studenog/novembra 2020 #MedSafetyWeek i kontinirano.
Pozivamo zdravstvene radnike i pacijente, nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, sve naše farmaceute iz apoteka da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka i na taj način aktivno pridonesu praćenju i očuvanju sigurnosti primjene lijeka: [email protected]; Sektor - Glavna kancelarija za farmakovigilancu u Mostaru slanjem ispunjenog obrasca putem e-mail ili poštom na protokol Agencije u Banja Luci.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kontinuirano nastoji da osigura kvalitetne i sigurne lijekove za svakog pacijenta, stoga je svaka prijava na neželjenu reakciju važna.

Preuzeto sa službene stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.