Radni sastanak zavoda zdravstvenog osiguranja

Radni sastanak zavoda zdravstvenog osiguranja

10.07.2024. 12:55h

U cilju razmjene informacija, dobrih praksi i poboljšanja suradnje, na inicijativu ZZO HNŽ/K održan je radni sastanak predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije/kantona, Zapadnohercegovačke županije, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo.

Direktori zavoda sa svojim suradnicima održali su dvodnevni radni sastanak na kojemu su razgovarali o ugovaranju zdravstvene zaštite, izradi Strateškog plana i Plana rada, primjeni Zakona o FUK-u te procesu informatizacije/digitalizacije.

Na temu ugovaranja zdravstvene zaštite predstavnici zavoda razgovarali su o načinima ugovaranja u privatnom i javnom sektoru, rješavanju listi čekanja, načinima rješavanja kapacitativno nedostajućih i deficitarnih usluga, ugovaranju zdravstvene zaštite izvan županije, načinu utvrđivanja cijena usluga dijagnostičkih pretraga i kontinuitetu ugovaranja usluga zdravstvene zaštite. 

Također, razgovaralo se i o primjeni Zakona o financijskom upravljanju i kontroli te procesu i modelima izrade strateškog plana i Plana rada Zavoda, te načinu evidentiranja obveza i potraživanja po međunarodnim ugovorima i konvencijama (inozemni troškovi). 

Posljednja tema o kojoj se razgovaralo je proces informatizacije/digitalizacije. Sudionici sastanka podijelili su iskustva i razmijenili informacije o provedenom stupnju informatizacije/digitalizacije o svakoj od četiri županije/kantona i pogodnostima proizašlim iz iste za osiguranike i zdravstveni sustav županije općenito. 

Rezimirajući dvodnevni rad direktor Zavoda, Andrej Čović, je istakao kako je ovo bio vrlo koristan sastanak na kojemu je otvoreno dosta tema i razmijenjeno niz vrijednih iskustava.
 

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.