Upravno vijeće ZZO HNŽ/K usvojilo Rebalans za 2022. godinu i Financijski plan Zavoda za 2023. godinu

Upravno vijeće ZZO HNŽ/K usvojilo Rebalans za 2022. godinu i Financijski plan Zavoda za 2023. godinu

23.11.2022. 15:06h

Deveta sjednica Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K održana je u srijedu 23.11.2022. godine.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu (Rebalans II) planirani su ukupni prihodi u iznosu od 164.721.000 KM, što je 12.650.000 KM ili 8,32% više u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu (Rebalans I).

Kako je kazao direktor Zavoda, Rade Bošnjak, porast prihoda rezultat je porasta broja zaposlenih i povećanja plaća zaposlenih u HNŽ/K u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a racionalnim upravljanjem financijskim sredstvima Zavod je, na rashodovnoj stani, ostvario određene uštede.  

„ Povećanjem prihoda i uštedama na rashodovnoj stani Zavod je osigurao dodatna sredstava za bolničke zdravstvene ustanove u našoj Županiji u iznosu od 13.000.000 KM. Navedena sredstva biti će transferirana bolnicama u istim omjerima po kojima su potpisani temeljni ugovori.“

Po usvajanju Rebalansa II, Upravno vijeće je razmatralo i usvojilo Financijski plan Zavoda za 2023. godinu. Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2023. godinu, ukupni prihodi Zavoda, planirani su u iznosu od 164.644.000 KM  odnosno 12.573.000 KM ili 8,27% više u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu.

Financijskim planom Zavoda za 2023. godinu  planirano je povećanje sredstava za ugovorne zdravstvene ustanove u iznosu od 8.000.000 KM, a za druga prava osiguranika 3.000.000 KM          ( lijekovi, ortopedska i druga pomagala te liječenje i medicinska rehabilitacija).

Uvažavajući ukupnu situaciju i stanje u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, Upravno vijeće je donijelo zaključak kojim je definirano kako će, nakon usvajanja završnog računa Zavoda za 2022. godinu, Zavod iznaći mogućnost i financijski intervenirati prema zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u iznosu od najmanje 3.000.000 KM. 

Usvojeni financijski dokumenti Zavoda upućeni su u daljnju proceduru.

Pored navedenih dokumenata, Upravno vijeće usvojilo je i izmjene Plana javnih nabava za 2022. godinu, Plan rada Stručne službe i Plan javnih nabava Zavoda za 2023. godinu, Smjernice za izračun sredstava za financiranje usluga zdravstvene zaštite, Odluku o izboru zdravstvenih ustanova s kojima će Zavod sklopiti ugovore o pružanju zdravstvenih usluga kao i četiri pravilnika koja reguliraju prava osiguranika. 

 

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.