Uplata premije osiguranja

Premija osiguranja

Od 01.12.2020. Zavod počinje distribuciju premije osiguranja - dosadašnje markice kojom ste oslobođeni plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge. Cijena premije osiguranja je 20,00 KM po osobi. Uvođenjem elektronskih zdravstvenih iskaznica nema potrebe za distribucijom markice u dosadašnjem obliku i lijepljenjem markice na iskaznicu.

Novim funkcionalnostima koje Vam omogućujumo možete nam poslati uplatnicu putem formulara ispod ovog teksta kao dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja te ne morate posjećivati svoj područni ured zdravstvenog osiguranja niti mjesto distribucije premije. Putem ovog formulara možete poslati uplatu za sebe i članove svoje obitelji.

Nakon zaprimljenih i procesuiranih podataka o uplati Vaša premija osiguranja biti će aktivirana najdalje u roku od 3 radna dana od trenutka slanja ovih podataka o čemu ćemo Vas obavijestiti putem e-maila. Tada možete provjeriti status svoje premije osiguranja putem eOsiguranik portala i putem mobilne aplikacije Zavoda.

Dokaz o uplati premije osiguranja

Sva polja su obavezna.
Preslika uplatnice sa jasno vidljivim podacima i jedinstvenim matičnim brojem (JMB) uplatitelja.
(Fotografija uplatnice ili PDF potvrda elektronskog plaćanja)

Podaci o osiguranicima za koje uplaćujete premiju


Matični brojevi osiguranika za koje ste uplatili premiju osiguranja.

Dodajte uplatu za još jednog osiguranika

Kontakt podaci uplatitelja


Podaci na koje Vas možemo kontaktirati u slučaju nejasnoća sa podacima koje ste poslali.


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.