Pretraga
Ortopedska pomagala

Pregled dostupnih ortopedskih pomagala koja Zavod subvencionira osiguranicima

Pregled pomagala

Pregled i pretraga Ortopedska pomagala

Vodiči za osiguranike

Dragovoljno osiguranje

Dragovoljno osiguranje

Ukoliko niste zdravstveno osigurani a imate sredstva za izdržavanje, možete se dragovoljno osigurati.

PDF Više informacija
Etička linija

Etička linija

Sustav „Etička linija“ je zaštićeni komunikacijski kanal za prijavu nepravilnosti.

PDF Više informacija
Info o zavodu

O Zavodu

Upoznajte se sa uslugama, djelatnostima i ulogom Zavoda Zdravstvenog osiguranja HNŽ/K.

PDF Više informacija

Ino osiguranje

Inozemno osiguranje

Korištenje zdravstvene zaštite osiguranih osoba Zavoda HNŽ/K Mostar za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu.

PDF Više informacija
Obiteljska medicina

Obiteljska medicina

Saznajte sve o obiteljskoj medicini te o odabiru i promjeni svog obiteljskog liječnika.

PDF Više informacija
Obvezno zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje osiguranim osobama osigurava korištenje prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju bolesti i povreda.

PDF Više informacija

Popis lokacija za distribuciju premije osiguranja

Markica umjesto participacije

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge!

PDF Više informacija
Markica umjesto participacije

Lokacije za distribuciju premije osiguranja

Popis lokacija za distribuciju premije osiguranja (markice) za 2017. godinu.

PDF Više informacija
Prijava članova obitelji

Zdravstveno osiguranje članova obitelji

Saznajte više o pravima zdravstvenog osiguranja za članove Vaše obitelji.

PDF Više informacija

Prijava novih osiguranika

Zdravstveno osiguranje umirovljenika

Saznajte više o pravima zdravstvenog osgiranja umirovljenika i osoba koje su podnijele zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu.

PDF Više informacija
Pravo osiguranih osoba na liječenje izvan HNŽ/K

Pravo osiguranih osoba na liječenje izvan HNŽ/K

Saznajte više o pravima zdravstvenog osgiranja umirovljenika i osoba koje su podnijele zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu.

PDF Više informacija

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj