Istječe rok za kupovinu premije osiguranja za 2021. godinu

Istječe rok za kupovinu premije osiguranja za 2021. godinu

16.02.2021. 12:14h

Podsjećamo osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K  koji nisu pribavili Premiju osiguranja za 2021. godinu kako je petak, 26.02.2021. godine, posljednji dan redovite distribucije i produženja ovoga roka neće biti. 
Po završetku redovite distribucije, premiju mogu uplatiti: osobe koja se prvi put prijavljuje na zdravstveno osiguranje (u roku od 30 dana od dana prijave osiguranja) a nisu bili prijavljeni u razdoblju redovite distribucije i djeca koja navršavaju 18 godina u tekućoj godini,  najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

Osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za 2021.godinu oslobođena su djeca do navršene 18. godine života i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom. 
Dragovoljni darivatelji krvi s pedeset i više darivanja trajno su oslobođeni osobnog sudjelovanja plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Cijena premije osiguranja je 20 KM po osiguranoj osobi, a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite (popis usluga dostupan na: https://www.zzo.ba/assets/media/usluge-participacije-2020.jpg). Uplata premije osiguranja za 2021. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka,pošta) na  depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611). 

Premiju osiguranja za 2021. godinu osiguranici mogu evidentirati i putem web stranice Zavoda (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije) ili na punktovima koji se nalaze na sljedećim lokacijama: 

Mjesto distribucije premija osiguranja za 2021.-Punkt Radnici Pošte Radnici Zavoda Radno vrijeme za distribuciju
Područni ured Mostar (Fejićeva) Da Da 7.30-14.00
BH pošta -Sjeverni logor  Da Da 8.00-14.00
Izdvojeni šalter Područnog ureda Mostar ( Bulevar ) Da Da 7.30-14.00
Glavna pošta Mostar Da Da 7.30-14.00
Poštanski ured Avenija Da Da 7.30-14.00
Poštanski ured Balinovac Da Da 7.30-14.00
PU Čitluk Da Da 7.30-14.00
PU Čapljina   Da 7.30-14.00
PU Stolac   Da 7.30-14.00
PU Neum Da Da 7.30-14.00
Područni ured Ravno   Da 7.30-14.00
Područni ured Jablanica   Da 7.30-14.00
Područni ured Konjic Da Da 7.30-14.00
Područni ured Prozor Rama   Da 7.30-14.00

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.