Završeni natječaji za posao

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije /kantona

29.10.2019.

Mostar,29.10.2019. godine Na temelju Odluke o poništenju javnog oglasa Broj: 0105-36-45-8-2-15988-3/19 od 28.10.2...

Detalji natječaja
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije /kantona

28.09.2019.

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 2. stavak (2) Pravilnika o post...

Detalji natječaja
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije /kantona

10.08.2019.

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 2. stavak (2), Pravilnika o radu...

Detalji natječaja
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

03.08.2019.

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 2. stavak (2), Pravilnika o radu...

Detalji natječaja

Natječaji